Select Page
Undergraduate Studies in Theology
Dionysios Valais
Stylianos Tsompanidis
Christos Tsironis
Undergraduate Programme in Islamic Studies
Chrysostomos Stamoulis
Aggeliki Ziaka

Panayotis Skaltsis

Stylianos Tsompanidis
Niki Papageorgiou

Panayotis Pachis

Timoleon Galanis
Postgraduate Studies

Panayotis Yfantis

Niki Papageorgiou
Christos Arampatzis
Anna Koltsiou-Nikita
Chrysostomos Stamoulis

Panayotis Skaltsis

Doctoral – Postdoctoral Studies
Fotios Ioannidis
Ilias Evaggelou
Ioannis Kourempeles
Nikolaos Myridis

Panayotis Pachis

Electronic Journals
Anna Koltsiou-Nikita
Moschos Goutzioudis
Dionysios Valais
Ilias Evaggelou
Niki Papageorgiou
Study Guide
Glycheria Chatzouli
Dionysios Valais
Timetable and Exams Committee
Dr. Eleni Ginou

Dr. Chrysoula Papadopoulou

Research Committee

Dr. Eleni Ginou

Dr. Chrysoula Papadopoulou

Finance Committee
Dr. Eleni Ginou

Dr. Chrysoula Papadopoulou

Website Committee
Dr. Eleni Ginou

Dr. Chrysoula Papadopoulou